Soloveičik D., & Šimanskis K. (2019). Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką. Teisė, 111, 45-66. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.3