Paškevičienė L. (2019). Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika. Teisė, 111, 67-91. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.4