Budreckienė V. (2019). Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje. Teisė, 111, 112-129. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.6