Steponėnaitė V. K. (2019). Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams. Teisė, 111, 145-157. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.8