Totoraitis L. (2019). Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120. Teisė, 111, 178-189. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.111.10