Valančius V. (2019). Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties. Teisė, 112, 8-20. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.1