Valančienė D. (2019). Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu. Teisė, 112, 91-106. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.5