Bronušienė S. (2019). Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje. Teisė, 112, 145-171. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.8