Mickevičiūtė L. (2019). Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste. Teisė, 112, 217-229. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.112.12