MichailovičI. (2020). Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. Teisė, 114, 8-25. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.1