Milašiūtė V. (2020). Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK. Teisė, 115, 42-54. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.3