Bakanauskas E. (2020). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė. Teisė, 115, 70-85. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.5