Chmielarz-Grochal A. (2020). Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych. Teisė, 117, 126-137. https://doi.org/10.15388/Teise.2019.117.8