Burneikaitė I. MOKESČIŲ SUMOKĖJIMO, SURINKIMO IR PRIVERSTINIO IŠIEŠKOJIMO PROCEDŪRŲ DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS TARPUKARIO LIETUVOJE. Teisė, v. 103, p. 55-68, 24 liep. 2017.