Zaleskis J. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS PAGRINDAI PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ. Teisė, v. 104, p. 159-170, 28 rugs. 2017.