Kontrimas V. IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS. Teisė, v. 105, p. 119-134, 12 gruodž. 2017.