Mitkevičius V. MULTIMODALINIO KROVINIŲ VEŽIMO TEISINIS (NE)REGULIAVIMAS LIETUVOJE. Teisė, v. 105, p. 135-154, 12 gruodž. 2017.