Paškevičienė L. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai. Teisė, v. 109, p. 8-26, 25 spal. 2018.