Danėlienė I. Šeimos gyvenimo apsauga Europos Sąjungos teisėje: šeimos samprata. Teisė, v. 110, p. 24-45, 20 vas. 2019.