Soloveičik D.; Šimanskis K. Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką. Teisė, v. 111, p. 45-66, 20 geg. 2019.