Paškevičienė L. Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika. Teisė, v. 111, p. 67-91, 20 geg. 2019.