Pūraitė-Andrikienė D. Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės. Teisė, v. 111, p. 92-111, 20 geg. 2019.