Budreckienė V. Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje. Teisė, v. 111, p. 112-129, 20 geg. 2019.