Steponėnaitė V. K. Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams. Teisė, v. 111, p. 145-157, 20 geg. 2019.