Taminskaitė G. Socialinės (gerovės) valstybės modelio raida ir įtaka socialinei apsaugai Prancūzijoje. Teisė, v. 111, p. 158-177, 20 vas. 2019.