Žukauskaitė M. Tarptautinių mediacijos būdu pasiektų susitarimų priverstinis vykdymas. Teisė, v. 111, p. 205-217, 20 geg. 2019.