Totoraitis L. Specializuotų paslaugų teikimo sąlygos pagal ES Parlamento ir Tarybos reglamentą 2015/2120. Teisė, v. 111, p. 178-189, 20 geg. 2019.