Valančius V. Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties. Teisė, v. 112, p. 8-20, 23 rugs. 2019.