Valančienė D. Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu. Teisė, v. 112, p. 91-106, 23 rugs. 2019.