Bronušienė S. Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje. Teisė, v. 112, p. 145-171, 23 rugs. 2019.