Dzindzelėtaitė-Šaltė L. Kreditorių interesų atstovavimas skiriant bankroto administratorių. Teisė, v. 112, p. 172-185, 23 rugs. 2019.