Mickevičiūtė L. Kai kurie prekybos poveikiu sudėties aiškinimo aspektai principo nullum crimen sine lege kontekste. Teisė, v. 112, p. 217-229, 23 rugs. 2019.