MichailovičI. Smurtinio elgesio kaitos svarba užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje. Teisė, v. 114, p. 8-25, 5 bal. 2020.