Juozapavičius A. Specialusis liudytojas – tarp liudytojo ir įtariamojo?. Teisė, v. 114, p. 26-48, 5 bal. 2020.