Pūraitė-AndrikienėD. Lietuvos individualaus konstitucinio skundo modelio privalumai ir trūkumai. Teisė, v. 114, p. 49-70, 5 bal. 2020.