DobrovolskisM. Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste. Teisė, v. 114, p. 71-84, 5 bal. 2020.