Pereira de SousaI. Teisinės valstybės krizė Europos Sąjungoje: nuo Portugalijos iki Lenkijos (ir už jos ribų). Teisė, v. 114, p. 144-153, 5 bal. 2020.