Valančius V. Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? I dalis. Teisė, v. 115, p. 8-18, 29 birž. 2020.