Milašiūtė V. Socioekonominių teisių apsauga pagal EŽTK. Teisė, v. 115, p. 42-54, 29 birž. 2020.