Bakanauskas E. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje pateiktos patronuojančios ir dukterinės bendrovės sampratos analizė. Teisė, v. 115, p. 70-85, 29 birž. 2020.