Morkūnaitė M. Turtinės žalos atlyginimas „žalingo gimimo“ ginčų atveju. Teisė, v. 115, p. 86-104, 29 birž. 2020.