Steponavičiūtė R. Autorystės pasisavinimo nusikaltimo objektas ir jo reikšmė veikai kvalifikuoti. Teisė, v. 115, p. 105-121, 29 birž. 2020.