Soloveičik D. Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Teisė, v. 116, p. 51-71, 6 spal. 2020.