Chmielarz-Grochal A. Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych. Teisė, v. 117, p. 126-137, 28 gruodž. 2020.