Markevičiūtė M. ADMINISTRACINĮ BAUDIMĄ VYKDANČIŲ SUBJEKTŲ SISTEMA. Teisė, v. 95, p. 123-139, 6 geg. 2015.