Gutnyk V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ADVOKATAMS TARPTAUTINIUOSE BAUDŽIAMUOSIUOSE TEISMUOSE IR TRIBUNOLUOSE. Teisė, v. 95, p. 182-192, 6 geg. 2015.