MichailovičIlona. 2020. „Smurtinio Elgesio Kaitos Svarba užkertant Kelią Smurtui Artimoje Aplinkoje“. Teisė 114 (balandžio), 8-25. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.1.