Bakanauskas Edvinas. 2020. „Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymo 5 Straipsnyje Pateiktos patronuojančios Ir dukterinės bendrovės Sampratos Analizė“. Teisė 115 (birželio), 70-85. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.115.5.