Kontrimas V. (2017) „IŠ NETEISĖTO PASINAUDOJIMO KOMERCINE PASLAPTIMI GAUTOS NAUDOS PRITEISIMO NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI PROBLEMOS“, Teisė, 1050, p. 119-134. doi: 10.15388/Teise.2017.105.11122.