Paškevičienė L. (2018) „Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai“, Teisė, 1090, p. 8-26. doi: 10.15388/Teise.2018.109.11984.